Executive search – din väg till en lyckad rekrytering

with No Comments

Rekryteringsbranschen är full av titlar och begrepp, som av många kan framstå som något oklara. Tjänsten Executive search är en sådan, som för många knappt går att översätta och ändå behålla någon form av begriplighet. Ändå är begreppet ett av de mest centrala bland bolag som arbetar med rekrytering av ledande roller.

I grund och botten handlar det om precis samma sak som både headhunting och vanlig chefsrekrytering. Det handlar om att hitta rätt personer till rätt ledande befattningar i företag. I detta fall om bland annat chefer och platser i styrelser. Executive search inbegriper dock väldigt mycket sökning, och att kunna hitta lämpliga personer utan att de själva har ställt sig till marknadens förfogande.

Här kan vi exempelvis prata om att gå igenom sitt kontaktnät, vilket för en rekryterare förhoppningsvis är väldigt stort, vilket gör att det finns många – både nya och gamla – kontakter att höra av sig till. Men det handlar lika mycket om att sondera terrängen på andra kanaler, exempelvis sociala nätverk som LinkedIn samt att gå igenom styrelser för välmående och välfungerande bolag.

jobba med executive search

Sammantaget handlar executive search om att, på kundens uppdrag, analysera behov och funktioner, och därifrån matcha detta mot personer som besitter rätt kunskap och rätt erfarenheter, men utan att de nödvändigtvis har aktiva när det gäller att söka sig mot nya utmaningar, arbetsplatser och förtroendeuppdrag.

Vem kan jobba med executive search?

För att kunna arbeta med rekrytering på den här nivån, är det viktigt att man förstår såväl uppdraget som uppdragsgivaren, kandidaten men också kandidatens nuvarande uppdrag. För att kunna sätta sig in i alla dessa områden och för att kunna ställa rätt följdfrågor, är det därför av stor vikt att rekryteraren själv har en likvärdig bakgrund som övriga inblandade. Det är först då som vi kommer kunna se en person som lyckas väl på sin nya position.