Låna ut till eget företag?

with No Comments

låna ut till eget kapital

De flesta som startar företag kommer behöva ta ställning till hur finansieringen ska ske. Det gäller att välja finansieringsform utifrån hur du är som person samt företagets situation. Till viss del kan även din privata ekonomi spela en avgörande roll. För en valbar finansieringslösning är att själv låna ut pengar till företaget. Det kan många gånger vara billigare för företaget än att teckna ett företagslån. Detta samtidigt som utlånaren (du själv) får ränta på utlånat kapital. Men det finns även en baksida – risken.

Låg ränta och låg skatt

Att låna ut egna pengar till det egna företaget har två tydliga fördelar. Framförallt handlar det om att tillföra kapital till företaget utan att det för den skull ska behöva kosta allt för mycket. Men det är även ett sätt att få ut kapital utan att behöva betala speciellt hög skatt.

Det är ju betydligt bättre att betala 30% på ränteintäkterna än att betala arbetsgivaravgift m.m. på samma summa. Vid ränteintäkt får man behålla 70% av uttaget efter skatt medan det annars handlar om ca 50%. En stark rekommendation är att hålla sig till en ränta på 1% plus statslåneräntan. Detta eftersom Skatteverket annars kan anse det vara ”överränta” vilket kan klassas som ”förtäckt utdelning”.

Den största fördelen med att låna ut eget kapital är däremot att hålla nere kostnaden för företaget.

Risk

Den risk som tas vid egen utlåning är att pengarna kan gå förlorade om företaget går i konkurs. Men det behöver inte betyda att ett företagslån är bättre ur detta perspektiv. En del företagslån kräver nämligen att minst en person går i personlig borgen för lånet. Därmed tecknas lånet på företaget men där du själv (som privatperson) är lika betalningsansvarig genom borgensansvaret.

Låna för att låna ut?

Det kan i vissa fall till och med vara mer lönsamt att låna som privatperson och avsätta dessa pengar till företaget än att teckna ett separat företagslån. I detta fall ska man däremot räkna på risken man tar. Skulle företaget gå i konkurs skulle man inte bara förlora utlånade pengar, utan även ha en skuld kvar att betala till kreditgivaren. Handlar det om mindre summor kan det däremot vara ett tydligt alternativ.

Ett nystartat företag har överlag en mycket hög risk vilket därmed återspeglar sig i räntenivån. Många småföretagare får inte ens lånet beviljat. År 2015 visade en undersökning av Företagarna att hela 56% av småföretagen hade svårt att få banklån till sina investeringar.

När bankerna tar ställning till räntenivån ser de främst på risknivå. Är det för hög risk beviljar de inte ens lånet. Att då låna privat kan alltså vara en möjlighet. Många småföretagare väljer också att belåna bostaden för att få kapital till sitt företag. Men man bör vara medveten om risken.

Sammanfattningsvis kan egen utlåning till företaget vara ett bra sätt att finansiera verksamheten. Nackdelen är den risk man tar som kreditgivare så man bör inte låna ut allt för stora belopp. Detta inte minst om man tecknar ett eget lån för att få kapital till företaget. Fördelen sitter i att företaget kan låna pengar till låg ränta och att det är ett skattemässigt fördelaktigt sätt att få ut pengar från företaget.